domingo, 17 de julio de 2011

Á volta de Ortigueira...

Pois unha semana despois do remate do Festival Celta de Ortigueira, aquí estou para amosarvos unhas fotos. Foron catro días intensos (deitándonos xusto antes do amencer e erguéndonos dúas ou tres horas despois, catro con sorte, jijiji); catro días de festa, de moi boa música e bo ambiente...


Tamén foron días de reencontros con vellos amigos. Tiven a sorte, un ano máis, de compartir posto coa miña boa amiga Teresa Ferro, artesana do coiro (do taller Elena Ferro Zoqueira).

Se teño que resaltar algo... quédome coa cara da xente ó ver algunhas das miñas pezas; con esa xente que se lembra de min e me busca ano tras ano; con esa xente que despois de percorrer toda a feira volta a mercar ó meu posto porque non atopou nada que lles gustara mais...

 


Pues una semana después del final del Festival Celta de Ortigueira, aquí estoy para enseñaros unas fotillos. Fueron cuatro días intensos (acostándonos justo antes de amanecer y levantándonos dos o tres horas después, cuatro con un poco de suerte, jiji); cuatro días de fiesta, de muy buena música y de buen ambiente...

También fueron días de reencuentros con viejos amigos. Tuve la suerte, un año más, de compartir puesto con mi buena amiga Teresa Ferro, artesana del cuero (del taller Elena Ferro Zoqueira).

Si tengo que resaltar algo... me quedo con la cara de la gente al ver algunas de mis piezas; con esa gente que me recuerda y me busca año tras año; con esa gente que después de recorrer toda la feria regresa a comprar a mi puesto porque no encontro otra cosa que le gustara más...